Контакт-центр (0512) 777-104
 
Контакт-центр (0512) 777-104

Договір розподілу

01.08.2018 / 13:27

1 серпня 2018 року набули чинності чергові зміни до договору розподілу природного газу

З 01 серпня 2018 року набуває чинності постанова НКРЕКП від 27 грудня 2017р. №1437 «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП щодо впровадження добового балансування на ринку природного газу та процедури розробки, подання і затвердження Плану розвитку газотранспортної системи на наступні 10 років», згідно якої вносяться зміни до ряду нормативних актів.

Так, з 01 серпня 2018 р. даною постановою вносяться, зокрема зміни до Кодексу газотранспортної системи, Кодексу газорозподільних систем, Правил постачання природного газу, Типового договору транспортування природного газу, Кодексу газосховищ, Типового договору розподілу природного газу , Типового договору зберігання (закачування, відбору) природного газу та Типового договору постачання природного газу постачальником «останньої надії».

Так, до Типового договору розподілу природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 р. № 2498, вносяться наступні зміни:

1) підпункт 1.4 розділу І після абзацу одинадцятого доповнено новим абзацом дванадцятим такого змісту:

«Реєстр споживачів постачальника - це перелік споживачів, які в установленому Кодексом газотранспортної системи порядку закріплені в інформаційній платформі оператора газотранспортної системи за певним постачальником у розрахунковому періоді;».

У зв’язку з цим абзаци дванадцятий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим - п’ятнадцятим;

2) у розділі ІІІ:

абзац перший пункту 3.1 викладено в такій редакції:

«3.1. Споживач має право здійснювати відбір/споживання природного газу з газорозподільної системи за умови включення його до Реєстру споживачів будь-якого постачальника у періоді фактичного відбору/споживання природного газу, що в установленому Кодексом газотранспортної системи порядку підтверджується оператором газотранспортної системи до початку такого періоду.»;

абзац перший пункту 3.2 викладено в такій редакції:

«3.2. За умови включення Споживача до Реєстру споживачів будь-якого постачальника у розрахунковому періоді та відсутності простроченої заборгованості за цим Договором Оператор ГРМ забезпечує розподіл природного газу, що належить Споживачу, до межі балансової належності його об'єкта з дотриманням належного рівня надійності, безпеки, якості та величини тиску природного газу.»;

3) підпункт 2 пункту 9.1 розділу ІХ викладено в такій редакції:

«2) відсутності Споживача в Реєстрі споживачів будь-якого постачальника у розрахунковому періоді;».

У зв’язку з цим, з 01 серпня 2018 р. Типовий договір розподілу природного газу  має наступну редакцію:

Джерело: