Контакт-центр (0512) 777-104
 
Контакт-центр (0512) 777-104

Актуальна інформація

28.04.2014 / 15:16

ПАТ «Миколаївгаз» провело чергові загальні збори акціонерів і затвердило результати діяльності за 2013 рік

28 квітня 2014 року ПАТ «Миколаївгаз» провело чергові загальні збори акціонерів, на яких були присутні акціонери, що володіють 76% акцій. Акціонери затвердили фінансову звітність за 2013 рік та основні напрямки роботи на 2014 рік. Зважаючи на отримані збитки, було прийнято рішення дивіденди не виплачувати.

Фінансова звітність підприємства підтверджена міжнародною аудиторською компанією ТОВ «Ернст енд Янг» і відповідає міжнародним стандартам фінансової звітності. Аудиторські висновки свідчать, що звітність компанії достовірно відображає її фінансові результати та рух грошових коштів відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

«Не зважаючи на складну економічну і політичну ситуацію в країні, ПАТ «Миколаївгаз» протягом минулого року виконало усі зобов’язання по обслуговуванню газотранспортної системи. Підприємство у своїй діяльності робило акцент на реалізації цільових програм з поліпшення якості обслуговування споживачів та оптимізації робочих процесів.  Але основні зусилля було направлено на модернізацію та підвищення безпеки систем газопостачання в регіоні», – зазначає голова правління ПАТ «Миколаївгаз» Богдан Стегній.

Розглянувши результати фінансової діяльності підприємства за 2013 рік, акціонери затвердили річний звіт і баланс. Також були затверджені звіти Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії товариства.

На загальних зборах було прийнято ряд важливих рішень, які визначають напрямки розвитку компанії надалі. Основними з них є підвищення ефективності виробництва, впровадження нових стандартів приєднання споживачів до мережі системи газопостачання, продовження роботи щодо покращення технічного рівня та посилення безпеки експлуатації систем газопостачання, збільшення робіт з газифікації по області, а також ліквідація заборгованості по розрахунках за спожитий газ.

Основними акціонерами ПАТ «Миколаївгаз», відповідно до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, є ПАТ НАК «Нафтогаз України» – 25% статутного капіталу та ПрАТ «Газтек» – 50,22% статутного капіталу.

Протокол загальних зборів акціонерів дивись у розділі "Збори акціонерів", фінансову звітність - у розділі "Звітність".